ONS WERK IS...

Heb je een spoedgeval door bijvoorbeeld ziekte? Bel dan direct naar Jasper (06-15405552) of naar Lennart (06-15342135).

Hebben we nog even de tijd? Dan komen we graag eerst even kennismaken. Hier leggen we dit stapsgewijs uit hoe wij te werk gaan.

Om een nieuwe medewerker aan te melden hebben wij het mailadres van de nieuwe medewerker nodig. Daarnaast is het belangrijk om aan te geven welke functie de medewerker gaat vervullen en in welke schaal er veloond moet worden.  Bij voorkeur ontvangen wij deze informatie per mail minimaal 2 dagen voor aanvang van de eerste dienst.

Het aanleveren van uren kan op 4 manieren:

  1. Werken met OnlineUur. Jij ontvangt inloggegevens voor een online omgeving. Elke week krijg je een uitnodiging om de uren in te vullen en te accorderen. Het programma is erg eenvoudig en overzichtelijk, ideaal dus.
  2. Uittekenen op locatie a.d.h.v. papieren uittekenlijsten. Dit gebeurt veel bij bewerkelijke personeelsplanningen of eenmalige diensten door bijvoorbeeld ziekte.
  3. Uitzendkracht vult de uren zelfstandig in en wij verwerken deze uren. Jij ontvangt de week nadat er is gewerkt een factuur. Hier staan de gewerkte uren en eventuele gemaakte reiskosten in van de uitzendkracht, ideaal met het controleren.
  4. Werken met jullie kloksysteem. Als jullie gebruik maken van een kloksysteem op locatie zijn er vaak mogelijkheden om urenlijsten uit te draaien en naar ons te verzenden. Dit kan zo eenvoudig als een Excel zijn.

Wij verwerken de uren wekelijks, jij ontvangt ook wekelijks de factuur. Om de uitzendkracht ook wekelijks uit te kunnen betalen ontvangen wij graag de uren vóór dinsdag 12.00 uur. Dit geeft ons de ruimte om de uitzendkracht uit te betalen en de factuur op te stellen. Op donderdag of vrijdag van dezelfde week ontvang je digitaal je factuur.

Vervelend! We gaan dit meteen tot de bodem uitzoeken, stuur je opmerking met factuurnummer door naar info@jenluitzenden.nl. Wij gaan erin duiken en komen er spoedig bij je op terug.

Het klanttarief is opgebouwd uit een aantal componenten: Bruto uurloon, alle wettelijke werkgeverspremies en -belastingen, vakantiegeld, vakantiedagen feestdagvergoeding / kort verzuim, bijzonder verlof, scholingsgelden en transitievergoeding en pensioenopbouw vanaf 21 jaar in fase B.

Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen van verschillende duur:

Fase A: 78 weken
Fase B: maximaal 4 jaar en 6 contracten
Fase C: Onbepaalde tijd

Heb je iets vervelends ervaren en wil je hier graag een melding van maken? Dit kan schriftelijk naar info@jenluitzenden.nl. Wij bespreken de situatie graag met je en denken met je mee.

Nog niet alles helder?